Vă mulţumim pentru vizita dumneavoastră pe site-ul iXS Romania şi pentru interesul arătat faţă de brandul şi produsele iXS.

 Informaţii generale

SC Thunderbike SRL a deschis acest site www.ixs.ro pentru informarea personală a utilizatorilor săi. Utilizarea site-ului se face sub rezerva condiţiilor generale de acces şi utilizare specificate în detaliu mai jos şi a tuturor actelor aplicabile. La accesarea şi utilizarea Site-ului, acceptaţi fără rezerve Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărui alt acord pe care l-aţi avea, în orice altă privinţă, cu SC Thunderbike SRL sau cu membri ai reţelei sale comerciale. 

 Site-ul www.ixs.ro este un website gratuit editat de SC Thunderbike SRL, înmatriculată la registrul comerţului din Sibiu sub numărul J32/1284/2005 având RO17938141, cu sediul social situat pe Str.Negovanu 12/36, Sibiu, România . 

Accesul pe site

 Editorul face toate eforturile rezonabile pentru asigurarea accesului permanent pe Site, timp de şapte zile pe săptămână, exceptând situaţiile în afara controlului său sau evenimentele care nu pot fi controlate de SC Thunderbike SRL şi sub rezerva unor posibile întreruperi şi operaţii necesare de întreţinere a Site-ului şi serviciilor. În consecinţă, SC Thunderbike SRL nu poate garanta disponibilitatea Site-ului şi/sau a serviciilor sau fiabilitatea transmisiilor şi performanţelor în ceea ce priveşte timpii de răspuns şi calitatea.

 Răspunderea editorului nu poate fi invocată dacă Site-ul nu poate fi accesat şi/sau serviciile nu pot fi utilizate. 

Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

 Site-ul ixs.ro nu solicită în prezent informaţii personale, nume de cont sau parolă. De aceea puteţi consulta acest Site fără a vă comunica identitatea sau date personale oricât de puţine.

Putem totuşi să obţinem informaţii trimise automat dar care nu pot fi, în orice caz, în legătură cu o persoană anume. Aceste informaţii se referă la ţara în care vă aflaţi, tipul de browser internet pe care îl folosiţi, sistemul calculatorului dumneavoastră şi numele domeniului prin care ne-aţi accesat Site-ul.

 Când ne vizitaţi Site-ul, putem instala un cookie în calculatorul dumneavoastră. Un cookie este un mic script trimis browser-ului dumneavoastră de un server web şi stocat pe hard discul calculatorului dumneavoastră. Un cookie nu ne poate permite să vă identificăm personal. În general vorbind, acestea ne permit să înregistrăm informaţiile referitoare la explorarea Site-ului nostru (pagini consultate, data şi ora consultării etc.), pe care le putem citi pe parcursul vizitelor succesive ale dumneavoastră. Evident că vă puteţi opune instalării de scripturi cookies schimbând setările browser-ului dumneavoastră în consecinţă, dar în acel caz unele părţi din Site pot funcţiona numai parţial. Puteţi de asemenea elimina scripturile cookies în orice moment şi individual consultând manualul utilizatorului pentru calculatorul dumneavoastră. 

Limitarea răspunderii

 Informaţiile şi recomandările de pe acest server web sunt oferite cu bună credinţă. SC Thunderbike SRL şi distribuitorii săi au cea mai mare grijă şi fac tot posibilul să distribuie informaţii de calitate pe site-ul de internet ixs.ro. SC Thunderbike SRL nu poate totuşi garanta exactitatea absolută şi caracterul exhaustiv al tuturor acestor informaţii. Aceste informaţii şi/sau documente pot conţine inexactităţi tehnice şi erori de scriere. Se recomandă să se verifice exactitatea şi relevanţa informaţiilor şi/sau a documentelor puse la dispoziţie pe acest Site. SC Thunderbike SRL, filialele sale sau membrii reţelei comerciale nu se angajează în niciun fel să actualizeze sau să corecteze informaţiile diseminate pe site-ul de internet ixs.ro. SC Thunderbike SRL îşi rezervă dreptul de a corecta orice erori imediat ce ia cunoştinţă de acestea. Informaţiile de pe Site nu trebuie considerate drept recomandări de a utiliza informaţiile, produsele, procedurile, echipamentele sau formulele în dezacord cu un brevet, drept de autor sau o marcă înregistrată. SC Thunderbike SRL, filialele sale sau membrii reţelei sale comerciale îşi declină orice responsabilitate expresă sau implicită în situaţia în care utilizarea acestor informaţii ar încălca un brevet, drept de autor sau o marcă înregistrată.

Informaţiile şi/sau documentele ce apar pe aceste Site pot fi modificate în orice moment şi este posibil să fi fost actualizate. În special, este posibil ca acestea să fie actualizate în intervalul scurs din momentul în care un utilizator le descarcă până când le citeşte. Acestea sunt oferite doar cu titlu orientativ şi nu pot fi considerate ca o ofertă contractuală de la SC Thunderbike SRL, filialele acesteia sau membri reţelei sale. Pot apărea erori sau omisiuni.

Astfel, deoarece SC Thunderbike SRL se supune unei obligaţii de diligenţă, ea nu poate fi considerată răspunzătoare pentru orice daună directă sau indirectă ce rezultă din încrederea într-o anumită informaţie, utilizarea acesteia sau utilizarea unui produs la care se referă informaţia şi/sau care se dovedeşte că este inexactă sau incompletă.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe Site poate fi supus unor restricţii. De aceea, trebuie să vă asiguraţi că legislaţia ţării din care vă conectaţi la internet vă permite accesul la Site-ul nostru. 

Drepturi de proprietate intelectuală

Acest Site face parte din activitatea intelectuală al cărei autor este SC Thunderbike SRL. Conceptul şi dezvoltare a Site-ului aparţine companiei SC Thunderbike SRL.

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, materialele video şi orice alte lucrări incluse în Site constituie proprietatea SC Thunderbike SRL sau a unor terţe părţi care au autorizat compania  SC Thunderbike SRL să le utilizeze. Reproducerile în format tipărit sau electronic ale acestui Site şi ale lucrărilor reproduse aici sunt autorizate cu condiţia să fie strict rezervate pentru uz personal, fiind exclusă orice utilizare pentru reclamă şi/sau scopuri comerciale şi/sau de informare.

Cu excepţia prevederilor de mai sus, orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare, indiferent de procesul sau formatul utilizat, a întregului Site sau a unei părţi a acestuia sau a tuturor lucrărilor diferite sau a unei părţi a lucrărilor care îl alcătuiesc, sunt strict interzise fără a obţine în prealabil autorizaţia SC Thunderbike SRL.

Numele iXS, sloganurile, logo-urile şi reprezentările grafice asociate şi numele produselor din gamele de produse iXS şi serviciile aferente acestora sunt mărci înregistrate ale iXS, dacă nu se specifică în alt fel, şi nu pot fi utilizate fără autorizarea scrisă a companiei iXS.

Sub rezerva prevederilor Condiţiilor Generale, utilizatorul nu poate copia, modifica sau reproduce sub nicio formă informaţiile şi elementele ce apar pe Site. De asemenea, el nu poate interveni pe Site şi nu poate acţiona într-un mod care să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale companiei SC Thunderbike SRL şi ale unor terţe părţi care au autorizat compania SC Thunderbike SRL să le utilizeze. Dacă nu este autorizată în mod expres în Condiţiile Generale, este strict interzisă utilizarea unui drept de proprietate intelectuală al SC Thunderbike SRL sau al unei terţe părţi ce a autorizat compania SC Thunderbike SRL să îl folosească.

Reţeaua comercială

Reţeaua comercială a companiei SC Thunderbike SRL din  Romania este gata să vă comunice informaţiile complementare de care aveţi nevoie privind oricare din produsele sau serviciile prezentate pe Site. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul sau dealerul dumneavoastră. 

Dealerii şi distribuitorii sunt independenţi şi acţionează în nume propriu. Ca atare, ei răspund de orice informaţii pe care le publică pe Site.

Actualizarea Condiţiilor Generale

SC Thunderbike SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza, în orice moment şi fără o notificare prealabilă, Site-ul precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări vor fi respectate de utilizator, care trebuie să consulte regulat acest capitol pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.